KWH prijs

De KWH prijs is de prijs per kilowattuur elektriciteit. Elektriciteit wordt in kilowattuur berekend terwijl de kosten voor gas in kubieke meter wordt berekend. De KWH prijs bestaat niet alleen uit de kosten elektriciteit, maar ook de kosten voor levering, vervoer van de elektriciteit en de BTW wordt erbij opgeteld. De KWH prijs ligt momenteel gemiddeld tussen de 20 en de 25 eurocent. Wij voorzien u als onafhankelijke energievergelijker u van heldere en eerlijke informatie over de KWH prijs.

De KWH prijs is exclusief vastrechtkosten. Dit zijn kosten die u aan energiemaatschappijen moet betalen voor het gebruik van de kabels en leidingen, die nodig zijn voor het transporteren van de elektriciteit. Deze kosten komen dus nog bij de KWH prijs op uw energienota.

Kilowattuur uitgelegd

Voordat u meer gaat lezen over de KWH prijs, is het van belang dat u weet wat kilowattuur precies is. Zoals joule de eenheid is waarmee energie wordt berekend, is kilowattuur de eenheid waarmee elektriciteit of elektrische energie berekend wordt. Een kilowattuur is gelijk aan 3.600.000 joule of 3,6 megajoule. Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt zo’n 3.300 kilowattuur aan elektriciteit op jaarbasis.

In Nederland kan er groene stroom en zogenaamde grijze stroom worden afgenomen bij de meeste elektriciteitsleveranciers. Groene elektriciteit of groene stroom komt van milieuvriendelijke opwekkingsbronnen zoals windmolens. Deze bronnen hebben de mogelijkheid elektriciteit op te wekken zonder hierbij schaarse fossiele brandstoffen te verbruiken. In de regel is groene stroom om deze reden dan ook net wat duurder dan grijze stroom.

Vaste KWH prijs

Een vaste KWH prijs voor elektriciteit houdt in dat u over een vooraf vastgestelde periode zekerheid hebt over uw kosten voor energie. In de meeste gevallen kunt u kiezen uit het vastzetten van de KWH prijs voor 1, 3 of 5 jaar. Of en hoe lang u uw KWH prijs vastzet kunt u het beste af laten hangen van de hoogte van de prijs en de verwachtte ontwikkeling van deze KWH prijs.