Algemene leveringsvoorwaarden

Nagenoeg ieder duurzaam product die we kopen, zoals een televisie, telefoon, koelkast of een abonnement (voor een tijdschrift of mobieltje) heeft algemene voorwaarden. Meestal lezen we deze niet. Ook bij het aangegaan van een energiecontract zijn er algemene voorwaarden.

Hierin worden de voorwaarden omschreven waar de energieleverancier zich aan moet houden en u als contractnemer.

In deze algemene leveringsvoorwaarden staan de afspraken tussen uw energiebedrijf en u vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de rechten en verplichtingen van beide partijen, de lengte van de overeenkomst, hoeveelheid af te nemen energie en betalingsvoorwaarden.

Voordat u een contract aangaat krijgt u inzage in de algemene voorwaarden. Lees deze altijd goed door. Lees met name over opzeggen en opzegtermijn.