Ampere (Amp)

Ampere en volt meterAmpère is een internationale eenheid van elektrische stroomsterkte. 1 Ampère is de stroom die ontstaat over een weerstand van 1 Ohm bij een spanning van 1 Volt. Als je de stroomsterkte (ampère) vermenigvuldigt met spanning (volt), dan krijg je het vermogen. Het vermogen wordt uitgedrukt in watt.

Vermogen (watt) = stroomsterkte (ampère) x spanning (volt)

Het vermogen die geleverd kan worden is afhankelijk van de dikte van het draad. De kabels die gekoppeld zijn aan de accu van een auto zijn dikker dan die van je laptop, omdat er meer vermogen nodig is voor bijvoorbeeld starten van een auto.

In de natuurkunde is de ampère (met het symbool A) een eenheid van elektrische stroom. De ampère is een van de zeven grondeenheden van het SI.

De ampère wordt gebruikt om de grootte van een elektrische stroom aan te geven. De ampère is genoemd naar André-Marie Ampère, een van de hoofdontdekkers van het elektromagnetisme.

De wet van Ampère is een natuurwet, ontdekt door André-Marie Ampère in 1826, die op mathematische wijze de relatie uitdrukt tussen de elektrische en magnetische component van elektromagnetische verschijnselen. Meer precies geeft de wet de grootte van het magneetveld dat opgewekt wordt door een stroom van ladingen.